Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण द्ध द्व ङ्क ङ्ग ड्ढ ठ्ठ ट्ठ ड्ड द्र  हृ % – “ ” ‘ ’ ।

 

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :